Na čo začínajúci podnikatelia nemyslia a vypomstí sa im to?

Na čo začínajúci podnikatelia nemyslia a vypomstí sa im to?

by spravca

Prvotná myšlienka o začiatku podnikania sa za pár mesiacov od založenia s.r.o. alebo otvorenia živnosti môže zmeniť na nočnú moru. Veľa nových podnikateľov nezvládne výzvy podnikania kvôli nedostatočnej príprave a plánovaniu. Často zabudnú tiež na to, prečo vlastne podnikajú. Čo by ste nemali v začiatkoch podnikania podceniť?

Podceňovanie dôležitosti plánovania

Plánovanie začína ešte pred podnikaním. Rozhodnúť sa musíte o forme podnikania, kedy pre založenie s.r.o. sa rozhodne veľká časť ľudí. Ako založiť sro už dávno nie je ťažká otázka, pretože existujú firmy, ktoré spoločnosti zakladajú a predávajú existujúce ready made s.r.o.. Prvým vašim krokom by malo byť oslovenie firmy pre založenie s.r.o.. Následne sa nevrhajte do podnikania s hlavou v oblakoch a bez jasného plánu. Plán musí zahŕňať ciele, stratégie a finančné prognózy.

Dôležitou súčasťou plánovania je prieskum konkurencie. Niektorí podnikatelia si myslia, že ich produkt alebo služba je taká jedinečná, že nemusia brať ohľad na konkurenciu. To je však veľký omyl. Konkurencia je prirodzenou súčasťou trhu a je dôležité ju poznať a pochopiť. Ak sa s ňou nedokážete vyrovnať, budete v nevýhode. Ak sa vám podarí ju prekonať, vyhrali ste.

Nulová investícia do marketingu

Aj ten najlepší produkt alebo služba potrebujú efektívny marketing, aby sa o nej dozvedeli potenciálni zákazníci. Mnohí začínajúci podnikatelia podceňujú dôležitosť marketingu a investujú doň len minimálne. To vedie k tomu, že ich produkt zostane neznámy a predaje stagnujú. V súčasnosti je najviac efektívna online reklama. Oslovte expertov na sociálne siete, SEO a linkbuilding.

Samotná reklama však nestačí. Reklamou síce klientov oslovíte, ale dôležité je sa o nových klientov starať. Zákazníci sú srdcom každého podnikania. Ak sa o nich nebudete starať a nebudete im poskytovať kvalitný servis, rýchlo odídu k konkurencii. Je dôležité budovať si s nimi silné a trvalé vzťahy, aby ste získali zákaznícku lojalitu a dôveru.

Odborné manažovanie financií

Finančná disciplína je pre úspech podnikania kľúčová. Začínajúci podnikatelia často robia chyby ako míňanie príliš veľa peňazí na nepotrebné veci, neefektívne riadenie peňažných tokov a ignorovanie potreby rezervy. To môže viesť k vážnym finančným problémom a v horšom prípade aj k bankrotu. Investujte do odborníka, ktorý bude vaše financie manažovať a poradí vám.

Je nutné sa tiež učiť od skúsenejších a uvedomiť si, že trh sa neustále mení. Nové trendy a požiadavky klientov nesmiete ignorovať. Stratili by ste konkurenčnú výhodu, stagnovali alebo dokonca začali strácať klientov.

 

 

You may also like