Preliačiny a oprava karosérie

Preliačiny a oprava karosérie

by spravca

Preliačiny a škrabance na karosérii auta pokazia náladu každému majiteľovi vozidla. Nielenže narúšajú estetický vzhľad vozidla, ale v niektorých prípadoch môžu viesť aj ku korózii. Našťastie existuje veľa metód na opravu karosérie, vďaka ktorým dáte vaše auto do poriadku.

Typy preliačin a poškodení karosérie

Karoséria je exponovaná časť vozidla, ktorá musí denne znášať nielen vyčíňanie počasia. Na karosérii sa dokážu zjaviť rôzne poškodenia narúšajúce estetiku auta, čím sa znižuje jeho hodnota. Medzi najčastejšie poškodenia karosérie patria:

  • Malé preliačiny: Vznikajú pri krupobití, otváraní dverí na tesnom parkovacom mieste alebo po buchnutí s plnou taškou.
  • Väčšie preliačiny: Väčšie preliačiny vytvárajú pri búrke padajúce konáre či omietka, spôsobí ich vandalizmus na aute alebo náraz.
  • Škrabance: Sú povrchové poškodenia laku, ktoré vznikajú od kamienkov, konárov stromov alebo pre nesprávnom umývaní auta.

Metódy opravy karosérie

Oprava karosérie v prípade preliačin sa dá zrealizovať rôznymi spôsobmi. Najviac preferovaná je oprava PDR metódou. Táto metóda sa používa na opravu malých preliačin bez nutnosti lakovania. Pomocou špeciálnych nástrojov sa preliačina vytlačí zvnútra karosérie alebo vytiahne. Na opravy slúži sada na opravu preliačin. Na škrabance sa používa brúsenie a lešteniu laku. Veľké poškodenia sú nákladné, pretože je nutné vymeniť časti karosérie.

Ako vybrať správnu metódu opravy preliačin

Výber metódy opravy závisí od typu a rozsahu poškodenia. Malé preliačiny sa dajú zvyčajne opraviť metódou PDR, zatiaľ čo väčšie preliačiny a diery si vyžadujú výmenu dielov a lakovanie. Pred výberom metódy opravy je dôležité poradiť sa s odborníkom na opravy karosérií, ktorý posúdi poškodenie a odporučí najvhodnejší postup. Pred opravou karosérie si vyžiadajte cenovú ponuku od viacerých servisov. Uistite sa, že servis, ktorý si vyberiete, má dostatočné skúsenosti a používa kvalitné materiály.

Prevencia proti poškodeniam karosérie

Parkujte svoje auto na bezpečnom mieste, mimo dosahu vandalov a iných vozidiel. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidiel, aby ste predišli nárazom. Používajte kvalitnú autokozmetiku a dodržiavajte správne postupy pri umývaní auta. Pravidelne kontrolujte karosériu auta a včas opravte aj malé preliačiny a škrabance. Včasná oprava nielenže zlepší vzhľad vášho auta, ale predchádza aj vzniku korózie.

Autor: Gabriela Kudláčová

 

 

 

You may also like